ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΜ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11(2009)

ΑΝΤΙΠΛΗΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΜΕΡΙΔΙΑΤΗ (ΤΜΗΜΑ Β΄)(2009)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΚΟΥΦ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ (2009)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (2009)

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Κ.Λ.Π. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (2009)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΥΟΥ Ν.ΡΟΔΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)(2008)